Në vijim të thirrjeve të publikuara në 25 prill për:

 • Propozime grantesh për veprimtari kulturore;
 • Konsulencë për ngritjen e kapaciteve;

fondi Kulturor Zviceran ka kënaqësinë të shpallë aplikantët e suksesshëm. Të gjithë aplikimet u vlerësuan me kujdes nga një bord trepalësh që përfaqëson SCF, SDC dhe ekspert të pavarur. Shfrytëzojmë rastin për të falënderuar edhe një herë të gjithë ata që aplikuan në thirrjet tona për 2022. Ne morëm një numër të lartë të aplikimesh cilësore dhe vendimet nuk ishin të lehta. Propozimet fituese janë:

Thirrja e Granteve 2022

 1. Elsa Demo – Kur dritat fiken

Cikël shkrimesh në gjininë e analizës, kritikës (recensionit) dhe esesë për ngjarjet kulturore e artistike në Tiranë dhe në ato qytete ku zhvillohen ngjarje.

2. Bes Bitraku – Mbi të qenin burrë, një pikëpamje feministe

Një shfaqje teatrore origjinale që trajton një problematikë të rëndë sociale, atë të të qenit i ngritur me konceptet tradicionale të maskulinitetit në Shqipërinë periferike. Shfaqja do të trajtojë fëmijërinë kundrejt mizogjinisë, traditës dhe partiarkalizmit.

3. Olsi Hoxha – Foto rasti

“Foto rasti” është një projekt fotografik analog i orientuar nga komuniteti, i cili synon një publikim fotografik bashkëkohor, përmes përfshirjes së talenteve të reja nga të rinjtë dhe komunitetet e margjinalizuara. Puna do të prodhohet nga talentet nën drejtimin e ekspertit Jochen Rohnen.

4. Robert Bisha – Në rugë, piano solo

Turneu i koncerteve solo të pianos “Në rrugë” nga Robert Bisha lind nga dëshira për të decentralizuar aventurat artistike nga kryeqyteti në fshatrat pothuajse të pavërejtur në Malesi, Zadrime dhe Mirditë. Një piano në kamionçinë u prezantohet fëmijëve të fshatit por edhe të rriturve.

5. Klaudia Piroli – Pa zë

“Pa zë” nga Amy Nostbakken dhe Norah Sadava, me regji të Klaudia Piroli synon ta bëjë teatrin sa më të aksesueshëm për të margjinalizuarit dhe të rrisë ndërgjegjësimin në komunitetet e largëta për të drejtat e grave.

6. Mardit Lleshi, Bledi Boraku – Saggio

Një turne koncertesh që synon të promovojë krijimtarinë autentike të muzikës bashkëkohore. Bazuar në titullin e veprës “Saggio” (përdorur në muzikën klasike për qëllime skolastike) autorët synojnë ta trajtojnë konceptin nga këndvështrimi i kundërt i tij, duke shkuar përtej kontureve tradicionale të muzikës.

7. Sabian Hasani – Trashëgimia kulturore e Shqipërisë përmes lentes sime

Një seri fotografike e vendeve të ndryshme të trashëgimisë kulturore për të promovuar vlerën dhe eksplorimin e trashëgimisë kulturore në Shqipëri mes vendasve

8. Trio Reve – Romantikët e muzikës klasike shqiptare

Trio Rêve do të organizojë katër koncerte nën titullin “Romantikët e Muzikës Klasike Shqiptare”, duke promovuar muzikën autentike shqiptare të aranzhuar për trio klasike dhe të ofruar në vende publike për një qasje më të gjerë dhe gjithëpërfshirëse.

Konsulencë për ngritje kapacitetesh

Në meritë të efikasitetit buxhetor, kualifikimit, cilësisë dhe qartësisë së propozimit, bordi vlerësues zgjodhi SEKTRA-n si konsulent për ngritjen e kapaciteteve.

Në lidhje me thirrjet e publikuara më 25 prill:

 • Thirrjet për grantet e 2022
 • Konsulencë për ngritje kapacitetesh

publikojmë përgjigjet e pyetjeve që kemi marrë deri më 15 maj. Ju lutemi, klikoni në butonin e mëposhtëm për të shkarkuar dokumentin

Data të rëndësishme

Hapja e thirrjes: 25.04.2022

Afati i fundit për aplikime: 25.05.2022

Afati i fundit për të paraqitur pyetjet: 15.05.2022

Swiss Cultural Fund ka kënaqësinë të shpallë thirrjen e hapur për propozime për grantet e vitit 2022.
Kjo thirrje është e hapur për aplikantë që bëjnë pjesë në një nga kategoritë e mëposhtme:

 • Artistë ose ekspertë të kulturës (individë) të rinj ose në zhvillim, aktiviteti i të cilëve lidhet me skenën kulturore të pavarur shqiptare;
 • Grupime joformale të artistëve ose ekspertëve të kulturës të rinj ose në zhvillim. Në këtë rast, një individ i vetëm duhet të përfaqësojë grupin;
 • Organizata, veprimtaria dhe fusha e punës së të cilave lidhen me skenën kulturore të pavarur shqiptare. Organizatave u kërkohet të hartojnë propozime që përfshijnë artistë ose ekspertë të kulturës të rinj ose në zhvillim;

SCF fton aplikantët e kualifikuar të paraqesin propozime bazuar në fushat tematike të mëposhtme:

 1. Teatër në lëvizje
 2. Muzikë instrumentale në lëvizje
 3. Fotografi
 4. Dokumentim i trashëgimisë kulturore
 5. Kërkim kulturor ose publicistikë
 6. Realiteti virtual, teknologjitë interaktive ose arti digjital

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar, ju lutemi të shkarkoni paketën e aplikimit në linkun e mëposhtëm

Data të rëndësishme

Hapja e thirrjes: 25.04.2022

Afati për aplikime: 25.05.2022

Afati i fundit për të paraqitur pyetjet: 15.05.2022

Swiss Cultural Fund ka kënaqësinë të shpallë thirrjen e hapur për konsulencë mbi ngritjen e kapaciteteve.

Nën shtyllën e Ngritjes së Kapaciteteve përfshihen Paketa Trajnimi për të gjithë Aplikantët për Grante:

●          Paketa e Trajnimit 1 përfshin trajnime të shkurtra në:

o   Shkrim propozimi për aplikim grantesh;

o   Njohuri mbi thirrjet SCF dhe proceset e aplikimit;

o   Përdorim i mjeteve digjiitale në Art dhe Kulturë për të dokumentuar dhe promovuar evente kulturore dhe produkte artistike.

●          Paketa e Trajnimit 2 përfshin trajnime të shkurtra në:

o   Menaxhim projektesh nën mbështetjen e SCF;

o   Organizim eventesh dhe logjistike;

o   Strategji komunikimi;

o   Menaxhim Financiar;

o   Raportim narrativ dhe financiar.

Ky program është krijuar për të ofruar trajnime se si të shkruhen projekt propozime me temë kulturore dhe si të përdoret teknologjia në këtë fushë, për artistët e rinj, organizatat dhe aktorët e tjerë sektorialë, dhe t’i pajisë ata me njohuritë dhe mjetet e nevojshme për të arritur cilesi në fushën kulturore. Trajnimet synojnë të jenë të përshtatshme për komunitetin lokal të artit.Instrumenti i Ngritjes së Kapaciteteve synon veçanërisht artistë të rinj dhe në zhvillim që do të jenë të interesuar të aplikojnë për projektet në kuadër të thirrjeve lokale për aplikime, që do të publikohen gjatë këtij projekti ose projekteve të tjera të ngjashme.


Nëpërmjet kësaj thirrjeje, SCF kërkon të kontraktojë një konsulent ose organizatë që të plotësojë kërkesat e përmendura në vijim.
Nëse jeni të interesuar për të aplikuar, ju lutemi të shkarkoni udhëzimet e aplikimit në linkun e mëposhtëm

Në vijim të thirrjeve të publikuara në 4 Maj për:

 • Grante për veprimtari kulturore;
 • Konsulencë për sesione informuese dhe evente rrjetëzimi;
 • Konsulencë për ngritje kapacitetesh;

fondi Kulturor Zviceran ka kënaqësinë të shpallë aplikantët e suksesshëm. Të gjithë aplikimet u vlerësuan me kujdes nga një bord trepalësh që përfaqëson SCF, SDC dhe ekspert të pavarur. Shfrytëzojmë rastin për të falënderuar edhe një herë të gjithë ata që aplikuan në thirrjet tona për 2021. Ne morëm një numër të lartë të aplikimesh cilësore dhe vendimet nuk ishin të lehta. Propozimet fituese janë:

Thirrja për grante e 2021

 1. Anila Balla – Përdhunimi. Dy monologë krejtësisht të kundërt në përmbajtje, por me një gjë të përbashkët: seksualitetin. Si dy kontradikta tematike, ato vijnë gjithashtu si një koncept regjisorial dhe aktrim.
 2. Was Bleibt Kollektiv – Nostalgji. Një koleksion i miniaturave koreografike të filmuara rreth kujtimeve, realiteteve që janë humbur ose gjenden vetëm në arkivat e nënvetëdijes.
 3. Tirana Art Lab – Arkivi Lundrues i Tiranës. Një platformë digjitale që dokumenton ndërhyrjet artistike të së kaluarës dhe të tanishmes në hapësirën publike në Tiranë nga vitet 1990 deri më sot.
 4. Bulevard Team – Lidhu (Tie-In). Një program që përfshin: një videoinstalcion, shfaqje muzikore dhe biseda mbi videoklipin në Shqipëri nga vitet 90 deri më sot.
 5. CFD – VA.TRA. Promovimi dhe dokumentacioni filmik dhe dixhital i valles së Rrajcës, riteve të dasmës, veshjeve tradicionale, përmes performancës së artistëve të rinj dhe ekspertëve të trashëgimisë kulturore. Gjallërimi i jetës kulturore të komunitetit si dhe krijimi i mundësive për të gjeneruar të ardhura.
 6. Gerald Jaupi – Qytet pa (ide)ntitet. Ilustrimi i shpërbërjes së identitetit të qytetit përmes mediumit të artit dixhital
 7. Qendra Multimediale “Shteg” – Shteg muzike. Zhvillimi dhe promovimi i muzikantëve bashkëkohorë të skenës së pavarur muzikore, në platformën online www.shteg.al.
 8. Zeta – Politika minerale. Katër artistë në fushën e artit bashkëkohor do të krijojnë dhe ekspozojnë në Bulqizë dhe Tiranë. Do të ketë gjithashtu një panel diskutimi.

Konsulencë për organizimin e sesioneve të informacionit dhe eventeve të rrjetëzimit

Në meritë të kualifikimit dhe përvojës, bordi vlerësues zgjodhi Z. Kristi Komino si konsulent për organizimin e sesioneve të informacionit dhe ngjarjeve të rrjetit.

Konsulencë për ngritje kapacitetesh

Bordi vlerësues nuk zgjodhi asnjë konsulent për ndërtimin e kapaciteteve në këtë thirrje.

Data të rëndësishme

Hapja e thirrjes: 04.05.2021

Afati i fundit për aplikime: 14.06.2021

Afati i fundit për të paraqitur pyetjet: 24.05.2021

Swiss Cultural Fund ka kënaqësinë të shpallë thirrjen e hapur për organizimin e sesioneve të informimit, eventeve të networking dhe ndërtimit të komunitetit.
Një Rishikim dhe Opinion i Ekspertëve mbi Efektivitetin e fazës së parë të Fondit Kulturor Zviceran rekomandoi një strategji më të fortë të komunikimit, në mënyrë që të garantojë një angazhim më të madh të komunitetit.Bazuar në këtë koment, ekipi i SCF po punon për të hartuar dhe zbatuar:

 • Sesione informimi mes SCF dhe anëtarëve të komunitetit të skenës së pavarur kulturore;
 • Evente networking, ndërmjet SCF, përfituesve të granteve, aktorëve kulturorë dhe audiencës së përgjithshme;
 • Angazhim komuniteti përmes forcimit të pranisë së SCF në mediat sociale dhe web.

Për të arritur qëllimet e lartpërmendura, SCF po kërkon të kontraktojë një konsulent të kualifikuar.
Nëse jeni të interesuar për të aplikuar, ju lutemi të shkarkoni udhëzimet e aplikimit në linkun e mëposhtëm

Data të rëndësishme

Hapja e thirrjes: 04.05.2021

Afati i fundit për aplikime: 04.06.2021

Afati i zgjatur për aplikime: 14.06.2021

Afati i fundit për të paraqitur pyetjet: 24.05.2021

Swiss Cultural Fund ka kënaqësinë të shpallë thirrjen e hapur për konsulencë mbi ngritjen e kapaciteteve.
Nën pilarin e Ndërtimit të Kapaciteteve janë përfshirë Paketat e Trajnimit për Aplikuesit e granteve lokale

 • Paketa e Trajnimit 1 duke përfshirë trajnime të përgjithshme në:
 • Shkrimin e një propozimi për grante;
 • Kuptimin e thirrjeve dhe procesit të aplikimit në SCF;
 • Përdorimin e mjeteve dixhitale në Art dhe Kulturë për të dokumentuar dhe promovuar ngjarje kulturore dhe produkte artistike.
 • Paketa e Trajnimit 2 duke përfshirë kurse me pak fjalë në:
 • Menaxhimin e projektit nën mbështetjen e SCF;
 • Organizimin e ngjarjeve dhe logjistiken;
 • Strategjitë e komunikimit;
 • Menaxhimin financiar;
 • Raportimin narrativ dhe financiar.

Ky program është krijuar për të siguruar trajnime se si të shkruajnë propozime të projekteve me prejardhje kulturore dhe si të përdorin teknologjinë në këtë fushë, për artistët e rinj, organizatat dhe aktorët e tjerë sektorialë, dhe t’i pajisë ata me njohuritë dhe mjetet e kërkuara për të arritur përsosmëri në aplikimet për grante. Trajnimet synojnë të jenë të përshtatshme për komunitetin lokal të artit.Instrumenti i Ndërtimit të Kapaciteteve veçanërisht synon artistë potencialë me iniciativa inovative që do të jenë të interesuar të aplikojnë për projektet nën thirrjet lokale, të cilat do të lëshohen gjatë këtij projekti ose projekteve të tjera të ngjashme.
Nëpërmjet kësaj thirrjeje, SCF kërkon të kontraktojë një konsulent ose organizatë që të plotësojë kërkesat e përmendura në vijim.
Nëse jeni të interesuar për të aplikuar, ju lutemi të shkarkoni udhëzimet e aplikimit në linkun e mëposhtëm

Në lidhje me thirrjet e publikuara më 4 Maj:

 • Thirrjet për grantet e 2021
 • Konsulencë për ngritje kapacitetesh
 • Organizim sesionesh informative, eventesh për networking dhe ngritje komuniteti

publikojmë përgjigjet e pyetjeve që kemi marrë deri më 24 maj. Ju lutemi, klikoni në butonin e mëposhtëm për të shkarkuar dokumentin

Data të rëndësishme

Hapja e thirrjes: 04.05.2021

Afati i fundit për aplikime: 04.06.2021

Afati i fundit për të paraqitur pyetjet: 24.05.2021

Swiss Cultural Fund ka kënaqësinë të shpallë thirrjen e hapur për propozime për grantet e vitit 2021.
Kjo thirrje është e hapur për aplikantë që bëjnë pjesë në një nga kategoritë e mëposhtme:

 • Artistë ose ekspertë të kulturës (individë) të rinj ose në zhvillim, aktiviteti i të cilëve lidhet me skenën kulturore të pavarur shqiptare;
 • Grupime joformale të artistëve ose ekspertëve të kulturës të rinj ose në zhvillim. Në këtë rast, një individ i vetëm duhet të përfaqësojë grupin;
 • Organizata, veprimtaria dhe fusha e punës së të cilave lidhen me skenën kulturore të pavarur shqiptare. Organizatave u kërkohet të hartojnë propozime që përfshijnë artistë ose ekspertë të kulturës të rinj ose në zhvillim;

SCF fton aplikantët e kualifikuar të paraqesin propozime bazuar në fushat tematike të mëposhtme:

 1. Bashkëpunimi nëpër-disiplinor
 2. Bashkëpunimi midis videografëve dhe artistëve të performancës për prodhimin e shfaqjeve të filmuara;
 3. Bashkëpunimi midis artistëve pamorë dhe artistëve të performancës për prodhimin e projekteve artistike që përfshijnë video-instalacione ose film;
 4. Bashkëpunimi midis studiuesve të trashëgimisë kulturore, artistëve të performancës dhe kineastëve për ri-interpretimin dhe dokumentimin e trashëgimisë kulturore jomateriale.
 5. Teatri jashtë një ndërtese teatri
 6. Dokumentimi dhe promovimi i artistëve bashkëkohorë shqiptarë
 7. Prodhimi, dokumentimi dhe ekspozimi i projekteve të artit digjital

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar, ju lutemi të shkarkoni paketën e aplikimit në linkun e mëposhtëm

Në përgatitje të publikimit të thirrjeve të vitit 2021 të aplikimeve për grante, Fondi Kulturor Zviceran ka kënaqësinë të ftojë artistë dhe profesionistë të tjerë të skenës së pavarur kulturore në një sesion ndërveprues informacioni dhe diskutimi.
Objektivi i SCFA në këtë takim është që të marrë sugjerime nga anëtarë të komunitetit mbi fusha potenciale interesi dhe tipologji projektesh që mund të mbështeten nëpërmjet skemës sonë të granteve në afate realiste, buxhete dhe brenda kufizimeve të lidhura me pandeminë.
Zëri juaj është i rëndësishëm për ne. Nëse dëshironi të merrni pjesë, jeni të lutur të ruani datën dhe të konfirmoni pjesëmarrjen duke plotësuar formularin në linkun e mëposhtëm.

https://forms.gle/3Nm5NNZ8YsiVz9TS9

E hënë 29 Mars 2021

11:00 AM – 12:00 PM