Në lidhje me thirrjet e publikuara më 4 Maj: Thirrjet për grantet e 2021Konsulencë për ngritje kapaciteteshOrganizim sesionesh informative, eventesh për...

To: Application package for the Open Call “for the design and implementation of virtual tours of cultural sites” launched on...